Visit Nepal 2020


Visit Nepal Promotion: Utforsk Verden

Source: NRNA NCC NORWAY

नेपाली स्कुलको देउसी भैंलो कार्यक्रम २०१९


नेपाली स्कुल, नर्वेले यसपालीको देउसी भैंलो कार्यक्रम आगामी अक्टोबरमा

Source: NRNA NORWAY

PRESS RELEASE BY THE ELECTION COMMITTE AFTER ELECTION


PRESS RELEASE BY THE ELECTION COMMITTE AFTER ELECTION

Source: NRNA NORWAY

नेपाली स्कूल नर्वेले नेपाली कल्चर झल्कने डान्स् देखाउदै


नेपाली स्कूल नर्वेले नेपाली कल्चर झल्कने डान्स् देखाउदै

Source: NRNA NORWAY